Vyberte si z následujících možností:

O nás

Služby

Nabídka zkoušek

Ceník

Odběr vzorků

Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
vědeckovýzkumná a odborná činnost


Úvodní strana
Vítá vás
Soukromá veterinární laboratoř Náchod
Zkušební laboratoř č.1221 akreditovaná ČIA

MVDr.Marta Burdychová
Českoskalická 1836
547 01 Náchod
IČO: 44500840


www.svlnachod.cz
Kontakt:

MVDr.Marta Burdychová
vedoucí zkušební akreditované laboratoře
Telefon (9-12 hod): 491 420 383
Fax: 491 420 383
e-mail: burdychova@svlnachod.cz

Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
vedoucí úseku
molekulárně-biologického a chemického
Telefon: 491 420 383
Fax: 491 420 383
e-mail: radka.burdychova@svlnachod.cz

ING. RADKA BURDYCHOVÁ, Ph.D.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Původní vědecké práce ve vědeckém časopisu s impact factorem větším než 0,100

KOMPRDA, T., BURDYCHOVÁ, R., DOHNAL, V., CWIKOVÁ, O., SLÁDKOVÁ, P.: Some factors influencing biogenic amines and polyamines content in Dutch-type semi-hard cheese. European Food research and Technology. 2008. sv. 227, č. 1, s. 29--36. ISSN 1438-2377. IF = 1,159, M = 0,911

KOMPRDA, T., BURDYCHOVÁ, R., DOHNAL, V., CWIKOVÁ, O., SLÁDKOVÁ, P., DVOŘÁČKOVÁ, H.: Tyramine production in Dutch-type semi-hard cheese from two different producers. Food Microbiology. 2008. sv. 25, č. 2, s. 219--227. IF = 2,039, M = 0,911.

BURDYCHOVÁ, R., KOMPRDA, T.: Biogenic amine-forming microbial communities in cheese. FEMS Microbiology Letters. 2007. sv. 276, s. 149--155. ISSN 0378-1097. IF = 2,274, M = 2,292.

BURDYCHOVÁ, R., DOHNAL, V.: Využití HPLC ke stanovení produktu exprese genu pro mikrobiální tyrosindekarboxylasu. Chemické listy. 2007. sv. 101, č. 11, s. 907--910. ISSN 0009-2770. IF = 0,683, M = 1,032

BURDYCHOVÁ, R. , RYCHTERA, M., HORVÁT, R., DENDIS, BARTOS, M: Expression of Actinobacillus pleuropneumoniae gene coding for Apx I protein in Escherichia coli. FEMS Microbiology Letters. 2004. sv. 230, č. 1, s. 9--13. IF = 2,274, M = 2,292.

BURDYCHOVÁ, R. , BARTOS, M., RŮŽIČKA, V.: PCR-based method for identification of integration events in the Pichia pastoris genome. Biotechniques. 2002. sv. 22, č. 6, s. 1214--1216. IF = 2,759, M = 2,135.

12,19 bodů

Původní vědecké práce ve vědeckém časopisu s impact factorem menším než 0,1 nebo bez IF

BURDYCHOVÁ, R. , HOFERKOVÁ, P.: Monitoring of psychtrotrophic microorganisms in raw milk. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2008. sv. LVI, č. 4, s. 21--27. ISSN 1211-8516.

ŠULCEROVÁ, H., BURDYCHOVÁ, R. : Optimalizace procesu mražení vepřového a hovězího masa pro výrobu fermentovaného "Městského salámu". Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2008. sv. LVI, č. 5, s. 211--220. ISSN 1211-8516.

BURDYCHOVÁ, R. , DOHNAL, V.: Skríning probiotických kultur určených pro výrobu fermentovaných potravin na schopnost tvorby biogenních aminů. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2008. sv. LVI, č. 1, s. 25--30. ISSN 1211-8516

BURDYCHOVÁ, R. , HOFERKOVÁ, P.: Sledování počtu probiotických bakteriálních buněk L. casei ve fermentovaných tepelně neopracovaných salámech. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2008. sv. LVI, č. 2, s. 39--44. ISSN 1211-8516.

BURDYCHOVÁ, R. , SLÁDKOVÁ, P.: Detection of Clostridium tyrobutyricum using cultivation and biochemical methods and polymerase chain reaction. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007. sv. LV, č. 5, s. 23--28. ISSN 1211-8516.

BURDYCHOVÁ, R. : Identifikace a charakterizace bakterií rodu Enterococcus určených pro výrobu funkčních potravin. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007. sv. LV, č. 2, s. 9--14. ISSN 1211-8516.

BURDYCHOVÁ, R. : Mikrobiologická detekce probiotických mikroorganismů ve fermentovaných mléčných výrobcích. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007. sv. LV, č. 2, s. 15--20. ISSN 1211-8516.

SLÁDKOVÁ, P., ŠUSTOVÁ, K., BURDYCHOVÁ, R. : Vliv porušení chladírenského řetězce na mikrobiologickou kvalitu pasterovaného mléka. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007. sv. 55, č. 55, s. 71--76. ISSN 1211-8516.

BURDYCHOVÁ, R. : Skríning vybraných startovacích bakteriálních kultur na přítomnost sekvencí kódujících dekarboxylázu tyrosinu. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2006. č. 5, s. 7--11. ISSN 1211-8516.

BURDYCHOVÁ, R. , DOHNAL, V., HOFERKOVÁ, P.: Biogenic amines reduction by probiotic L. casei during ripening of fermented sausages. Supplement Chemické listy. 2008. sv. 102, č. 1, s. 601--604. ISSN 0009-2770.

BABAK, L., BURDYCHOVÁ, R. , DOHNAL, V.: Growth curves of mixed thermophilic bacteria. Supplement Chemické listy. 2008. sv. 102, č. 102, s. 583--584. ISSN 0009-2770.

BURDYCHOVÁ, R. , DOHNAL, V., VRÁNOVÁ, D.: Testing of different Sacharomyces species for the ability to sorb deoxynivalenol. Supplement Chemické listy. 2008. sv. 102, č. 102, s. 605--607. ISSN 0009-2770.

BABAK, L., BURDYCHOVÁ, R. : Thermophilic bacteria application to whey biodegradation. Supplement Chemické listy. 2008. sv. 102, č. 102, s. 581--582. ISSN 0009-2770.

BURDYCHOVÁ, R., ŠULCEROVÁ, H. : Application of probiotic L. casei in production of typice czech fermented sausages. International Scientific Publications. 2009. Vol. 2, part 1. ISSN 1313-2563.

ŠULCEROVÁ, H., BURDYCHOVÁ, R. : Mettwurst fermented by probiotic L. casei and L. acidophilus strains. International Scientific Publications. 2009. Vol. 2, part 1. ISSN 1313-2563.

BURDYCHOVÁ, R. : Vliv přídavku probiotického kmene L. casei na koncentraci biogenních aminů ve fermentovaných salámech Herkules. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2009. Přijato k tisku.

BURDYCHOVÁ, R. : Study of enterococci during cheese manufacture and ripening and evaluation of their role in tyramine production. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2009. Přijato k tisku.

BURDYCHOVÁ, R., ŠULCEROVÁ, H. : Senzorické hodnocení fermentovaných salámů Herkules s přídavkem probiotického kmene Lactobacillus casei 01. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2009. Přijato k tisku.

ŠULCEROVÁ, H., BURDYCHOVÁ, R. : Vliv počtu bakterií mléčného kvašení, probiotických kultur a hodnoty pH na senzorickou jakost kysaných mléčných výrobků. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2009. Přijato k tisku.

Autor příspěvku ve sborníku světového nebo evropského kongresu, sympozia…

KOMPRDA, T. , BURDYCHOVÁ, R. DOHNAL, V., CWIKOVÁ, O., SLÁDKOVÁ, P., DVOŘÁČKOVÁ, H. Some factors influencing tyramine content in Dutch-type semi-hard cheese. In 5th IDF Symposium on Cheese Ripening. Bern: Agroscope Liebefeld/Possieux, 2008, s. 22.

Abstrakt ve sborníku světového nebo evropského kongresu, sympozia…

BURDYCHOVÁ, R. , KOMPRDA T., DRÁB, V., ŠPANOVÁ, A., RITTICH, B.: Characterization and identification of new probiotic enterococci strains suitable for functional foods. Power of microbes in industry and environment. Chorvatsko, Zadar, 2007.

BURDYCHOVÁ, R. , DOHNAL, V., KOMPRDA, T.: PCR screening of bacterial genes coding for tyroxine and histidine decarboxylase in semi-hard cheese. FEMS congress of european microbiologists. Španělsko, Madrid, 2006.

Autor příspěvku ve sborníku národního nebo mezinárodního kongresu, sympozia…

BURDYCHOVÁ, R. , VOLNÁ, L., ŠULCEROVÁ, H.: Využití probiotického kmene Enterococcus faecium CCDM 922 pro výrobu kysaných mléčných výrobků. Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků VI.

ŠULCEROVÁ, H., PÍCKOVÁ, Š., BURDYCHOVÁ, R. : Senzorické hodnocení kysaných mléčných nápojů s probiotickou kulturou. Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků VI.

ŠULCEROVÁ, H., BURDYCHOVÁ, R. , JAHNOVÁ, M.: Senzorická analýza musli tyčinek a prospěšnost vlákniny v nich obsažené. Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin Ingrovy dny. MZLU v Brně: ÚTP a audiovizuální centrum, 2009.Ediční středisko, 2009, ISBN 978-80-7375-281-1.

BURDYCHOVÁ, R. , ŠULCEROVÁ, H., JAHNOVÁ, M.: Nutriční hodnota, obsah vitaminů a minerálních látek v produktech pro redukční výživu. Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin Ingrovy dny. MZLU v Brně: ÚTP a audiovizuální centrum, 2009.Ediční středisko, 2009, ISBN 978-80-7375-281-1.

SLÁDKOVÁ, P., BURDYCHOVÁ, R. , KOMPRDA, T.. Detekce bakterií rodu Enterococcus se schopností tvorby biogenních aminů ve fermentovaných salámech. Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin Ingrovy dny. MZLU v Brně: ÚTP a audiovizuální centrum, 2009.Ediční středisko, 2009, ISBN 978-80-7375-281-1.

ŠULCEROVÁ, H., BURDYCHOVÁ, R. , ŠVEC, P.: Mražení vstupní suroviny v technologickém procesu výroby tepelně neopracovaných masných výrobků. In XXXVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2008, s. 210--213. ISBN 978-80-7305-049-8.

BURDYCHOVÁ, R. : Sledování počtu probiotických mikroorganismů ve fermentovaných mléčných výrobcích. In Sborník přednášek semináře Mléko a sýry, Praha 2008. 1. vyd. VŠCHT Praha: VŠCHT Praha, 2008, s. 15--18.

HOFERKOVÁ, P., KOŠINOVÁ, M., BURDYCHOVÁ, R. : Sledování výskytu psychrotrofních mikroorganismů v syrovém mléce. In Sborník přednášek semináře Mléko a sýry, Praha 2008. 1. vyd. VŠCHT Praha: VŠCHT Praha, 2008, s. 21--25.

BURDYCHOVÁ, R. , ŠULCEROVÁ, H.: Selektivní stanovení probiotických bakterií L. casei při výrobě Městských salámů. In XXXIX. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. VÚPP Praha: Holasová M., Fiedlerová V., Špicner J., 2008, s. 155--157. ISSN 1802-1433.

ŠULCEROVÁ, H., BURDYCHOVÁ, R. : Vliv startovací kultury Pediococcus pentosaceus a probiotické kultury Lactobacillus casei na senzorickou jakost Městského salámu. In XXXIX. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. VÚPP Praha: Holasová M., Fiedlerová V., Špicner J., 2008, s. 147--150. ISSN 1802-1433.

ŠULCEROVÁ, H., BURDYCHOVÁ, R. : Změny senzorické jakosti "Městského salámu" v závislosti na použití rostlinných olejů při výrobě. In MendelNET'2008 Agro. Proceedings of International Ph.D. Students Conference. Brno: Mendelova Zemědělská a Lesnická Univerzita v Brně, 2008, s. 93. ISBN 978-80-7375-239-2.

BUREŠOVÁ, K., BURDYCHOVÁ, R. : Detection and monitoring of probiotic microorganisms in fermented milk products. In MendelNET'2008 Agro. Proceedings of International Ph.D. Students Conference. Brno: Mendelova Zemědělská a Lesnická Univerzita v Brně, 2008, s. 93. ISBN 978-80-7375-239-2.

HOFERKOVÁ, P., BURDYCHOVÁ, R. , BUBENÍČKOVÁ, A., DOHNAL, V.: Probiotic cultures in dry fermented sausages and their influence on the kontent of biogenic amines. In MendelNET'2008 Agro. Proceedings of International Ph.D. Students Conference. Brno: Mendelova Zemědělská a Lesnická Univerzita v Brně, 2008, s. 93. ISBN 978-80-7375-239-2.

BURDYCHOVÁ, R. , SLÁDKOVÁ, P.: Detection of psychrotrophic bacilli in raw and pasteurized milk using microbiological and PCR methods. In Výživa dojnic a kvalita mléka (ekologické, zdravotní a hygienické faktory kvality a bezpečnosti mléka jako suroviny a potraviny). Rapotín: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007, s. 109--113. ISBN 80-903142-8-7.

BURDYCHOVÁ, R. : Identification and characterization of enterococci isolated from raw milk. In Výživa dojnic a kvalita mléka (ekologické, zdravotní a hygienické faktory kvality a bezpečnosti mléka jako suroviny a potraviny). Rapotín: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007, s. 46--51. ISBN 80-903142-8-7.

SLÁDKOVÁ, P., BURDYCHOVÁ, R. : Mikrobiologická a molekulárně-biologická detekce bakterie Clostridium tyrobutyricum v polotvrdých sýrech. In Sborník přednášek semináře Mléko a sýry, Praha 2007. 1. vyd. Praha: VŠCHT Praha, 2007, s. 20--23.

BURDYCHOVÁ, R. , KOMPRDA, T.: Skríning vybraných startovacích kultur na přítomnost DNA sekvencí kódujících dekarboxylázy účastnící se tvorby biogenních aminů. In Sborník přednášek semináře Mléko a sýry, Praha 2007. 1. vyd. Praha: VŠCHT Praha, 2007, s. 15--18.

ŠULCEROVÁ, H., BURDYCHOVÁ, R. : Mikrobiologie v technologickém procesu mražení masa. In HOLASOVÁ, M. -- FIEDLEROVÁ, V. -- ŠPICNER, J. Sborník souhrnů sdělení XXXVIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: Výzkumný ústav potravinářský Praha, 2007, s. 32--35. ISSN 1802-1433.

ŠULCEROVÁ, H., JAROŠOVÁ, A., BURDYCHOVÁ, R. : Optimalizace doby mražení vstupní suroviny při výrobě tepelně neopracovaných masných výrobků. In MendelNet'07 Agro. 1. vyd. MZLU v Brně: MZLU v Brně, 2007, s. 97. ISBN 978-807375-119-7.

SLÁDKOVÁ, P., KOMPRDA, T., BURDYCHOVÁ, R. : Skríning startovacích a probiotických kultur určených pro výrobu fermentovaných masných výrobků na schopnost tvorby biogenních aminů. In MendelNet'07 Agro. 1. vyd. MZLU v Brně: MZLU v Brně, 2007, s. 96. ISBN 978-807375-119-7.

RITTICH, B., ŠPANOVÁ, A., BURDYCHOVÁ, R. , KŘÍŽOVÁ, J., DRÁB, V., DRBOHLAV, J.: Molecular characteristics of Bifidobacterium strains collected in the Czech Collection of Microorganisms (CCM) and Laktoflora (CCDM) and reclassification of Bifidobacterium adolescentis CCM 3761 as Bifidobacterium pseudocatenulatum. In Symposium on Propionibacteria and Bifidobacteria. Aas, Norway. Norway: Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway, 2007, s. 1--3.

SLÁDKOVÁ, P., ŠUSTOVÁ, K., BURDYCHOVÁ, R. : Mikrobiologická kvalita mléka z hlediska jeho technologických vlastností. In Sborník souhrnů konference XXXVI. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno: VFU Brno, 2006, s. 142--146. ISBN 80-7305-570-8.

KOMPRDA, T., BURDYCHOVÁ, R. , DOHNAL, V., CWIKOVÁ, O.: Produkce tyraminu v eidamských sýrech od dvou různých výrobců. In Sborník souhrnů konference XXXVI. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno: VFU Brno, 2006, s. 44--47. ISBN 80-7305-570-8.

BURDYCHOVÁ, R. , BARTOŠ, M., DRDÁK, M.: In vitro cloning of Apx II toxin. In Soutěž studentské tvůrčí činnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2002, s. 198--203. ISBN 80-214-2347-1.

Abstrakt ve sborníku národního nebo mezinárodního kongresu, sympozia

SLÁDKOVÁ, P., BURDYCHOVÁ, R. , ŠULCEROVÁ, H.: Senzorické hodnocení trvanlivých fermentovaných masných výrobků s přídavkem probiotické kultury. In JŮZL, M. -- NEDOMOVÁ, Š. Sborník souhrnů sdělení XXXIV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. MZLU v Brně: Ediční středisko, 2008, ISBN 978-80-7375-157-9.

ŠULCEROVÁ, H., BURDYCHOVÁ, R. : Využití Pediococcus pentosaceus při výrobě fermentovaných roztíratelných masných výrobků. In JŮZL, M. -- NEDOMOVÁ, Š. Sborník souhrnů sdělení XXXIV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. MZLU v Brně: Ediční středisko, 2008, ISBN 978-80-7375-157-9.

BURDYCHOVÁ, R. , BARTOŠ, M.: Rapid and easy PCR detection of heterogenous gene insertion into genome of yeast Pichia pastoris. Scripta medica (Brno). 2001. sv. 74, č. 4, s. 273--274. ISSN 1211-3395.

BURDYCHOVÁ, R. , ŠPANOVÁ, A., RITTICH, B., KOMPRDA, T.: Rapid screening of bacterial genes coding histidine and tyroxine decarboxylase using PCR. XX. Biochemický sjezd, Slovensko, Pišťany, 2006.

BURDYCHOVÁ, R. , BARTOŠ, M.: In vitro cloning of Actinobacillus pleuropneumonie APX II gene, it´s expression and purification. Biochemický sjezd, Slovensko, Stará Lesná. 2002.

Publikace v odborném časopisu

BURDYCHOVÁ, R. , BURDYCHOVÁ, M.: Laboratorní diagnostika dermatofytóz psů a koček. Veterinářství (4), 2007.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Bloková výuka nebo workshop v ČR ve světovém jazyku: Diagnostic, epidemiology and research of paratuberculosis, the Veterinary Research Institute, Brno

Studijní pobyt v zahraničí: Dánská technická univerzita Lyngby, Dánsko Corvinus University, Maďarsko University of Ljubljana, Slovinsko

Vedoucí DP studenta, který úspěšně ukončil studium na Mendelově univerzitě v Brně
 • Ing. Zbyněk Muller
 • Ing. Gabriela Zorníková
 • Ing. Jitka Blahová
 • Ing. Marcela Košinová
 • Ing. Jan Mifka
 • Ing. Barbora Pešová
 • Ing. Lucie Pešová
 • Ing. Zuzana Třísková
 • Ing. Aneta Bubeníčková
 • Ing. Kateřina Burešová
 • Ing. Katarína Slyšová
 • Ing. Petra Vaverková
 • Ing. Barbora Vejtasová
 • Ing. Lucie Volná
Vedoucí bakalářské práce studenta, který úspěšně ukončil studium na Mendelově univerzitě v Brně
 • Bc. Veronika Brátová
 • Bc. Lucie Košťálová
 • Bc. Veronika Mlejnková
 • Bc. Lenka Navrátilová
 • Bc. Petra Vaverková
 • Bc. Klára Vávrová
 • Bc. Lucie Volná
 • Bc. Adéla Žákovská
 • Bc. Jana Kleinová
 • Bc. Žaneta Škrabánková
 • Bc. Ivana Štulpová
Školitel nebo školitel specialista studenta, který získal hodnost Ph.D. na Mendelově univerzitě v Brně
 • Ing. Hana Šulcerová, Ph.D.

Autor skript:
 • Mikrobiologická analýza potravin
 • Preventivní výživa a wellness
Recenze učebnice nebo skript:
 • Bartoš, M.: Molekulární biologie pro farmaceuty
Členství v komisi pro státní zkoušky na Mendelově univerzitě v Brně:
 • 2006, Bc – Technologie potravin
 • 2007, Bc – Technologie potravin, Mgr – Technologie potravin
 • 2008, Bc – Technologie potravin
 • 2009, Bc – Technologie potravin, Mgr – Jakost a zdravotní nezávadnost potravin

(c) 2009 - Soukromá veterinární laboratoř Náchod, Česká republika